​ចិនសម្រេច​សមិទ្ធផល​កាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ​

ប៉េកាំង ៖ ប្រទេសចិនសម្រេចបានលទ្ធផលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រក្នុងរយៈពេល ៥ ឆ្នាំកន្លងមកនេះ ។

 
យោងតាមការលើកឡើងរបស់លោកប្រធានាធិបតីចិន លោក ស៊ី ជិនពិង បានឲ្យដឹងថាក្នុងអំឡុងពីឆ្នាំ ២០១៣ ដល់ឆ្នាំ ២០១៦ កន្លងទៅថ្មីៗនេះ ប្រជាជននៅតាមទីជនបទនានានៃប្រទេសចិនរហូតដល់ ៥៥,៦៤ លាននាក់ ត្រូវបានរដ្ឋជួយឲ្យចាកផុតពីភាពក្រីក្រ ។

 
រដ្ឋាភិបាលបានប្តាជ្ញាថានឹងលប់បំបាត់ភាពក្រីក្រទាំងស្រុងឲ្យបាន នៅមុនឬត្រឹមឆ្នាំ ២០២០ ខាងមុខដ៏ខ្លីនេះ ៕

 

 

 

appstore-300x83  googleplay-300x83

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង