ក្រសួងមហាផ្ទៃ ប្រកាសឲ្យមន្រ្តីក្របខ័ណ្ឌនគរបាលជាតិថ្មី ចូលបំរើការងារ

ភ្នំពេញ ៖ បេក្ខជន បេក្ខនារីដែលប្រលងជាប់ជាស្ថាពរ ចូលបំរើការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌមន្រ្តីនគរបាលជាតិ ត្រូវមកបង្ហាញខ្លូននៅថ្ងៃទី២៥ ខែកុម្ភ ឆ្នាំ២០១៧ខាងមុខ។

 

 

លោក ប៉ែន វិបុល ប្រធាននាយកដ្ឋានបុគ្គលិកអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិ នៃក្រសួងមហាផ្ទៃ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងក្នុងថ្ងៃទី២១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧នេះ។

 

WhatsApp Image 2017-02-21 at 12.57.24 PM

appstore-300x83  googleplay-300x83

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង