​ចិននិងអង់គ្លេសរួមគ្នាលើកកម្ពស់ពាណិជ្ជកម្មសេរី

ប៉េកាំង ៖ ប្រទេសចិន និងចក្រភពអង់គ្លេស បានសន្យាគ្នាហើយថានឹងលើកកម្ពស់ពាណិជ្ជកម្មសេរី ជាមួយនឹងការកសាងកិច្ចសហប្រតិបត្តិដ៏រឹងមាំមួយឆ្ពោះទៅបង្កើតឲ្យបានសេដ្ឋកិច្ចសកលមួយដែលមានលក្ខណៈបើកចំហ ។

សូមបញ្ជាក់ថាប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមដៃគូសំខាន់ៗជាច្រើន ដែលអង់គ្លេសសង្ឃឹមថានឹងអាចសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយ ក្រោយពេលចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុប ។

កន្លងមកថ្មីៗនេះ ប្រទេសទាំងពីរបានប្រកាសកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកាន់តែជិតសិ្នទ្ធនៅក្នុងវិស័យជាច្រើនមានទាំងសេវាហិញ្ញវត្ថុ ខណៈដែលអង់គ្លេសកំពុងត្រៀមខ្លួនចរចាបែកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុប ៕

appstore-300x83  googleplay-300x83

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង