ម៉ុងហ្គោលី ៖ ត្រជាក់ដល់-៥០អង្សាសេ សូមពលរដ្ឋប្រុងប្រយ័ត្ន

មន្ត្រីកាកបាទក្រហមបាននិយាយពីថ្ងៃម្សិលមិញថា អាកាសធាតុត្រជាក់ខ្លាំងកំពុងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកគង្វាលសត្វពាហនៈនិងសមាជិកក្រុមគ្រួសារជាង ១៥ ម៉ឺននាក់នៅប្រទេសម៉ុងហ្គោលី ជាហេតុធ្វើឲ្យកាកបាទក្រហមប្រកាសគ្រោះអាសន្នប្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបុ្រងប្រយ័ត្ន ។

សូមបញ្ជាក់ថា ពេលនេះនៅប្រទេសម៉ុងហ្គោលីមានអាកាសធាតុចុះត្រជាក់ខ្លាំងបំផុតរហូតដល់ដក ៤០ ឬដក ៥០ អង្សាសេដែលធ្វើឲ្យមានព្រឹលធ្លាក់ត្រជាក់យ៉ាងខ្លាំងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានព្រមទាំងសត្វពាហនៈផងដែរ ៕

appstore-300x83  googleplay-300x83

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង