វឌ្ឍនាកា ត្រូវការពេល ៣,៤ ថ្ងៃដើម្បីសម្របតាមអាកាសធាតុ

ជប៉ុន:ល្ងាចម្សិលមិញ គឺជាការ​ហ្វឹកហាត់​ជាមួយ​បាល់។​ ដោយសាតែការហ្វឹកហាត់ជាលើកដំបូង វឌ្ឍនាកា​បានទទួល​ការ​ណែនាំ​យ៉ាងច្រើនពី​សំណាក់​រៀមច្បង​។ គ្រូ​បង្វឹក​បានលើកឡើងថា រាងកាយវឌ្ឍនាកា​ មិនទាន់​សម្របនឹង​ភាពត្រជាក់​ ទើបលោកចាប់ផ្តើម​បង្ហាត់​ម្តងមួយៗដោយមិន​បង្ខំ​។ ហើយលោកបានអោយ​ដំបូន្មាន​ថា​ ត្រូវតែ​ញាំ​ និង​ ដេក​អោយបានច្រើន។​
ចំពោះ​កីឡាករ​វឌ្ឍានាកា​ផ្ទាល់​ ដើម្បី​សម្របនឹង​អាកាសធាតុ​ ត្រូវការ​ពេលវេលា​3ទៅ4ថ្ងៃ ទើបរាងកាយ​វិលរក​សភាព​ដើមឡើងវិញ៕

appstore-300x83  googleplay-300x83

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង