បឹងកក់ បុរីកីឡា ដាក់ញ្ញត្តិតាមស្ថានទូតព្រឹកនេះ

ភ្នំពេញ ៖ ព្រឹកថ្ងៃទី១៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧នេះ បរជាពលរដ្ឋមកពីសហគមបឹងកក់ និងសហគមបុរីកីឡា ដែដឹកនាំដោយ អ្នកស្រី ស ស៊ន។

 

 

ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាង១០នាក់ បាននាំគ្នាទៅដាក់ញត្តិតាមស្ថានទូតនានា នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ដើម្បីអោយស្ថានទូតទាំងនោះ ជួយជម្រុញរាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជម្រោះដីធ្លីដល់ពួកគាត់អោយបានឆាប់។

 

 

WhatsApp Image 2017-02-13 at 8.38.16 AM

 

appstore-300x83  googleplay-300x83

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង