ហ៊ុយ វណ្ណៈ ៖ ត្រាំជាប្រធានាធិបតី facebook!?

ភ្នំពេញ ៖ ប្រធានសហភាពសហ័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាលោក ហ៊ុយ វណ្ណៈ បានធ្វើការពន្យល់ បកស្រាយពាក់ព័ន្ធនឹងលោកត្រាំដែលជាប្រធានាធិបតីfacebook នូវចំណុចបីសំខាន់ដូចខាងក្រោម៖
​១- នៅពេលដែលគេនៅតែយល់ច្រឡំ និងជឿដោយខុសស្រឡះថា Facebook មានតម្លៃជាង “សារព័ត៌មានវិជ្ជាជីវ:” នោះវានឹងនាំដល់ការសម្រេចចិត្តមួយបែបនេះ និងកើតឡើងនូវសកម្មភាពបែបនេះ!?
២- ក្នុងសង្គមសីុអារម្មណ៍ យើងទទួលស្គាល់ថា ការពិតខ្លះ​ គេមើលរំលង ហើយពិតជាគេមិនសូវ ឬមិនចាប់អារម្មណ៍មែន! ។ អ្វីដែលឆាប់ប៉ះ និងរំញោចអារម្មណ៍ គឺគេទទួលមុនភ្លាម។
៣- តែជឿទេថា ឥឡូវនេះ សូវៀត និង ចិន អានកាសែតដេកសើច​ នឹងឃើញតម្លៃរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបច្ចុប្បន្ន ត្រូវបំផ្លាញដោយប្រធានាធិបតី facebook!?

appstore-300x83  googleplay-300x83

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង