ដូណាល់ ត្រាំ ៖ 《ប្រទេសយើងមានឃាតករច្រើនណាស់▪▪▪》

សហរដ្ឋអាមេរិក៖ លោកត្រាំបានលើកឡើងថា ប្រទេសរបស់លោក(សហរដ្ឋអាមេរិក)មានឃាតករច្រើនណាស់។

ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មី លោក ដូណាល់ ត្រាំ បានថ្លែងទៅកាន់អ្នករិះគន់លោក បន្ទាប់ពីលោកបានចងសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយលោក ពូទីន ថាប្រទេសយើងមានឃាតករច្រើនណាស់។
ការថ្លែងរបស់លោកត្រាំនេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រជាជនអាមេរិកមួយចំនួន បាន ស្តីអោយលោកត្រាំថា បានរាប់អាន លោក ពូទីន ដែលជាឃាតករ។
តាមការផ្សាយរបស់ CBS News នាយប់ថ្ងៃទី៨ កុម្ផៈ ឆ្នាំ២០១៧ លោកត្រាំបានឆ្លើយដូច្នេះថា 《យើងមានឃាតករច្រើនណាស់ ។ លោកឯងគិតថា ប្រទេសយើងបរិសុទ្ធណាស់ទៅឬ ?( [We got a lot of killers. What you think our country is so innocent?)។》

appstore-300x83  googleplay-300x83

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង