តើ​អ្នក​កំពុង​គិត​ចង់​មានកូន ប៉ុន្តែ​ព្រួយបារម្ភ​ពី​ថ្លៃ​មន្ទីរពេទ្យ និង​ចំណាយ​ផ្សេងៗ​មែន​ទេ​?

​កុំ​បារម្ភ​! ប្រសិនបើ​អ្នក​បាន​ចុះឈ្មោះ​ក្នុង​បញ្ជី​សមាជិក​បេឡា​ជាតិ​សន្តិសុខ​សង្គម ឬ​ហៅ​កាត់ ប​.​ស​.​ស​. អ្នកនឹង​ទទួលបាន​សេវា​ដូចជា​៖
– ថ្លៃ​សម្រាល ថ្លៃ​ថែទាំ​មុន និង​ក្រោយពេល​សម្រាល​
– ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ ៧០% នៃ​ប្រាក់​ឈ្នួល​មធ្យម​ជាប់​ភាគទាន​ប្រចាំថ្ងៃ ចំនួន ៩០​ថ្ងៃ នៃ​ការឈប់​សម្រាក មុន​និង​ក្រោយ​សម្រាលកូន (​បាន​បង់​ភាគទាន​មក ប​.​ស​.​ស​. រយៈពេល​យ៉ាងតិច ៩​ខែ​ក្នុងអំឡុងពេល ១២​ខែ​ចុងក្រោយ​)
– ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ​បន្ថែម​ពី​រាជរដ្ឋាភិបាល​
(​លក្ខខណ្ឌ​ផ្សេងៗ​ត្រូវបាន​អនុវត្ត​)

appstore-300x83  googleplay-300x83

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង