ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មប្រកាសទទួលស្គាល់សិទ្ធិនាំចូល និងចែកចាយផ្តាច់មុខ លើផលិតផលរថយន្ត គ្រឿងបន្លាស់ និងគ្រឿងតុបតែងម៉ាក “FORD” របស់ ក្រុមហ៊ុន អ អិម អេ ខេមបូឌា

(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មប្រកាសទទួលស្គាល់សិទ្ធិនាំចូល និងចែកចាយផ្តាច់មុខ លើផលិតផល រថយន្ត គ្រឿងបន្លាស់ និងគ្រឿងតុបតែងម៉ាក “FORD” ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា របស់ ក្រុមហ៊ុន អ អិម អេ ខេមបូឌា។ នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសលេខ ២៨៩៣ ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម។

សូមអានខ្លឹមសារសេចក្តីជូនដំណឹងដូចខាងក្រោម៖

appstore-300x83  googleplay-300x83

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង