ក្រសួងព័ត៌មានពង្រឹងក្រមសីលធម៌ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹង

ភ្នំពេញ ៖ រសៀលថ្ងៃទី ១៧ កុម្ភៈនេះ រដ្ឋមន្រ្តី ក្រសួព័ត៌មាន លោក ខៀវ កាញារីទ្ធ នឹងចុះហត្ថលេខាកិច្ចព្រមព្រៀង ស្តីពីក្រមប្រតិបត្តិសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម និងការប្រាស្រ័យទាក់ទង អំពីគ្រឿងស្រវឹងប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវនៅកម្ពុជា ចុះហត្ថលេខាជាមួយលោក DAVIDE BESANA នាយកគ្រប់សម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនផលិតស្រាអន្តរជាតិ ប្រចាំតំបន់ អាសីប៉ាសុីហ្វិក (APIWSA)៕

image imageimage

appstore-300x83  googleplay-300x83

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង