ពីនេះពីនោះ ៖ មនុស្ស ស៊ីដែកគោលជំនួសបាយ(មានវីដេអូ)

ប្រហែលជាគាត់ខានញាំបាយច្រើនថ្ងៃហើយមើលទៅ បានជាឈ្លានរហូត មើលដែកគោល ស្មានតែបាយ  ទំពាដោយគ្មានញញើតមាត់សោះ។

appstore-300x83  googleplay-300x83

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង