ដូណាល់ ត្រាំ មិនប្តឹងសារទុក្ខទៅតុលាការកំពូលទេ

photo_2017-02-10_09-59-39វ៉ាស៊ីនតោន៖ ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក លោក ដូណាល់ ត្រាំ នឹងមិនប្តឹងសារទុក្ខទៅតុលាការកំពូល ប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរណ៍ ដែលបានកាត់ក្តីសម្រេចមិនឲ្យអនុវត្តបញ្ជាប្រតបត្តិរារាំងការអន្តោប្រវេសមកកាន់ទឹកដៅអាមេរិក៕

appstore-300x83  googleplay-300x83

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង